Mgr. Andrea Říhová, LL.M.   |   Exekutorský úřad Kladno   |   e.č. 223 EX
·
Kontakt

Telefonní kontakty


(+420) 605 883 955

Úřední hodiny


Pondělí 9:30 – 11:30 hod, 13:30 – 15:30 hod
středa 9:30 – 11:30 hod, 13:30 – 15:30 hod


ID datové schránky: p48kf9i
Elektronická adresa pro běžnou komunikaci: sekretariat@exekutorkladno.cz

Sídlo
a doručovací adresa

Exekutorský úřad Kladno
soudní exekutorka
Mgr. Andrea Říhová, LL.M.
28. října 1228, 273 09 Kladno - Švermov
IČO: 08721548

Další informace

Zástupce soudního exekutora:

Mgr. Pavel Tintěra, soudní exekutor
Exekutorský úřad Rakovník
Husovo nám. 22, 269 01 Rakovník

tel: (+420) 313 251 251
podatelna@eurakovnik.cz
ID DS 2cgurcg


Nahlížení do spisu:

Do spisu soudního exekutora je možné nahlížet pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě přesného termínu nahlédnutí do spisu.

Žádost o splátkový kalendář

vyplňte formulář, který vám vygeneruje PDF soubor se žádostí a tu nám zašlete jako přílohu, ze svého emailu.

Odesláním tohoto formuláře neodesíláte žádost o splátkový kalendář, pouze vám bude vytvořena žádost ve formátu PDF, splňující všechny požadavky. Tento soubor následně vytisknete, podepište a zašlete na naši kontaktní adresu, případně pomoci elektronické pošty na naši emailovou adresu.