Mgr. Andrea Říhová, LL.M.   |   Exekutorský úřad Kladno   |   e.č. 223 EX
·
Kontakt

Právní pomoc

Soudní exekutor je kromě exekuční činnosti oprávněn i k činnosti další, označované jako „právní pomoc“. S ohledem na detailní znalost úpravy exekučního řízení disponuje soudní exekutor (resp. jeho zaměstnanci) takovými znalostmi a zkušenostmi, které zaručují vysokou kvalitu poskytovaných služeb vzhledem k jeho specializaci. Soudní exekutor v rámci poskytování právní pomoci především poskytuje právní rady oprávněnému i povinnému ohledně právních a faktických kroků, které je v exekuci vhodné učinit včetně sepisu návrhu. Náklady na vyhotovení exekučního návrhu lze v exekuci vymáhat po povinném.

Za poskytování právní pomoci náleží soudnímu exekutorovi odměna určená na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).