Mgr. Andrea Říhová, LL.M.   |   Exekutorský úřad Kladno   |   e.č. 223 EX
·
Kontakt

Poslední novinky
O úřadu

Soudní exekutorka Mgr. Andrea Říhová, LL.M. je zapsána v seznamu exekutorů vedeném Exekutorskou komorou ČR pod evidenčním číslem 223.

Exekuce jsou velmi důležitou oblastí práva (i spravedlnosti). Při výkonu exekuční činnosti se bezvýhradně držíme zásad, na kterých je náš právní řád vybudován. Úřad je veden v duchu jeho otevřenosti účastníkům exekučního řízení, efektivity provádění exekucí i vážnosti a odpovědnosti instituce jako takové. Dodržujeme zásady profesní etiky. Náš úřad poskytuje stabilně kvalitní práci, která je dána i týmem zkušených zaměstnanců, kteří jsou specializovanými pracovníky daného oboru. Poskytujeme individuální a profesionální přístup při řešení jednotlivých exekučních řízení. 

V rámci své činnosti úřad spolupracuje s významnými společnostmi z podnikatelské sféry, státní správy, advokacie apod.

Nabízíme moderní IS a pravidelné reporty.

Elektronický spisový systém soudního exekutora je významnou součástí úřadu, díky které zpracováváme agendu rychle a efektivně.

Pro větší klienty je výhodou tohoto programu to, že umožňuje dálkový přístup, díky kterému mohou čerpat informace k vytváření nejrůznějších statistik.


Mgr. Andrea Říhová, LL.M. dnem 1.1.2020 díky vlastním novým postupům a způsobům výkonu exekuční a další činnosti v podstatě založila nový exekutorský úřad s důrazem na komunikaci a individuální přístup. Při vymáhání vykonatelných pohledávek jsou používány vlastní postupy a způsoby výkonu exekuční činnosti zahrnující i pracovní postupy zaměstnanců exekutorského úřadu. Úřad je proto schopen efektivního nastavení systému vymáhání pro potřeby a požadavky oprávněného, zejména jsme schopni individuálního přístupu a kontaktu s oprávněnými, kterým umíme vyjít vstříc jejich požadavkům či potřebám, čímž se významně zvyšuje pravděpodobnost, byť částečného uspokojení oprávněného. 


Historie úřadu

Exekutorský úřad Kladno byl založen koncem roku 2001. Dne 1. 1. 2020 byl do funkce současné soudní exekutorky jmenována Mgr. Andrea Říhová, LL.M., která ve funkci nahradila předešlou soudní exekutorku JUDr. Janu Škofovou, které výkon tohoto úřadu zanikl dnem 31.12.2019.

Naše služby

Exekutorské zástavní právo

Právní pomoc

Oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání

Dobrovolné dražby

Potřebujete pomoc?

Pomůžeme vám! Zavolej teď : +420 605 883 955

sekretariat@exekutorkladno.cz
·  po a st 9:30-11:30 hod., 13:30-15:30 hod.


·   Formulář žádosti o splátkový kalendář ZDE   ·   

Přihlásit se k newsletteru