Mgr. Andrea Říhová, LL.M.   |   Exekutorský úřad Kladno   |   e.č. 223 EX
·
Kontakt

Poslední novinky
O úřadu

Exekuce jsou velmi důležitou oblastí práva i spravedlnosti. Při výkonu exekuční činnosti se bezvýhradně držíme zásad, na kterých je náš právní řád vybudován a vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. Úřad je veden v duchu jeho otevřenosti účastníkům exekučního řízení, efektivity provádění exekucí i vážnosti a odpovědnosti instituce jako takové. Dodržujeme zásady profesní etiky. Náš úřad poskytuje stabilně kvalitní práci, která je dána i týmem zkušených zaměstnanců, kteří jsou specializovanými pracovníky v oboru. Poskytujeme individuální a profesionální přístup při řešení jednotlivých exekučních řízení. 

Soudní exekutorka Mgr. Andrea Říhová, LL.M. je zapsána v seznamu exekutorů vedeném Exekutorskou komorou ČR pod evidenčním číslem 223. Dnem 1.1.2020 díky vlastním novým postupům a způsobům výkonu exekuční a další činnosti Mgr. Andrea Říhová, LL.M. v podstatě založila nový exekutorský úřad s důrazem na komunikaci a individuální přístup. Při vymáhání vykonatelných pohledávek jsou používány vlastní postupy a způsoby výkonu exekuční činnosti zahrnující i pracovní postupy zaměstnanců exekutorského úřadu. 

Úřad má nastaven efektivní systém vymáhání. Potřebám a požadavkům oprávněného věnujeme maximální péči a zejména jsme schopni individuálního přístupu a kontaktu s oprávněnými, kterým umíme vyjít vstříc jejich požadavkům či potřebám, čímž se významně zvyšuje pravděpodobnost uspokojení oprávněného v reálném čase. 

Nabízíme moderní IS a pravidelné reporty.

Vedení exekuční agendy zajišťuje elektronický spisový systém soudního exekutora, čímž je zajištěno flexibilní, rychlé a efektivní vedení exekucí i zapracování operativních změn v reakci na legislativní vývoj.

Pro naše klienty je výhodou elektronického spisového programu to, že jim umožňuje dálkový přístup, díky kterému mohou čerpat informace kdykoli chtějí.

Vysokou prioritizaci věnujeme zabezpečení informací a spolupracujeme s ICT odborníky, kteří řeší požadavky úřadu obratem.

V rámci své činnosti úřad spolupracuje s významnými společnostmi z podnikatelské sféry, státní správy, advokacie apod.


Historie úřadu

Exekutorský  úřad   Kladno  byl   založen   koncem  roku  2001.   Dne  1. 1. 2020  byla   do  funkce  současné soudní  exekutorky  jmenována  Mgr. Andrea Říhová, LL.M. (ev. č. 223), která ve funkci nahradila předešlou soudní exekutorku JUDr. Janu Škofovou (ev. č. 088), které výkon tohoto úřadu zanikl dnem 31. 12. 2019. 

Naše služby

Exekutorské zástavní právo

Právní pomoc

Oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání

Dobrovolné dražby

Potřebujete pomoc?

Pomůžeme vám! Zavolej teď : +420 605 883 955

·  po a st 9:30-11:30 hod., 13:30-15:30 hod.


·   Formulář žádosti o splátkový kalendář ZDE   ·