Mgr. Andrea Říhová, LL.M.   |   Exekutorský úřad Kladno   |   e.č. 223 EX
·
Kontakt

Nabídka dražeb nemovitosti

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na rodinném domě v obci Pertoltice, okres Kutná Hora

Kraj: Středočeský
Okres: Kutná Hora
Odhadní cena: 510000 Kč
Nejnižší podání: 340000 Kč
Dražební jistota: 30000 Kč
Minimální příhoz: 10000 Kč