Mgr. Andrea Říhová, LL.M.   |   Exekutorský úřad Kladno   |   e.č. 223 EX
·
Kontakt

Dražby nemovitostí

Níže naleznete přehled námi pořádaných dražeb nemovitých věcí z celého území České republiky, které se staly předmětem exekučního řízení.

Dražby se můžete zúčastnit i Vy.

Podrobnější informace o jednotlivých nemovitostech v dražbě se dozvíte v jejich detailu.

Vyvolávací ceny nemovitého majetku činí 2/3 odhadní ceny a jsou vždy stanoveny soudním znalcem.

Dražby nemovitostí realizujeme prostřednictvím dražebního portálu www.okdrazby.cz.

Dražit tak můžete odkudkoli a pohodlně tak můžete využít možnosti pořídit si vlastní bydlení nebo realitní investici.

Chcete-li složit dražební jistotu, doplatek dražby nebo předražek, použijte prosím níže uvedený úschovní účet: 

115-0618490267/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

Upozornění: Na tento účet jsou přijímány pouze úhrady týkající se dražeb movitých či nemovitých věcí.