Mgr. Andrea Říhová, LL.M.   |   Exekutorský úřad Kladno   |   e.č. 223 EX
·
Kontakt

Dokumenty ke stažení, vzory podání


Název dokumentu Typ souboru Akce
Návrh na nařízení exekuce DOC Stáhnout
Návrh na nařízení exekuce - výživné DOC Stáhnout
Přehled dlužného výživného - tabulka DOC Stáhnout
Návrh na zřízení exekutorského zástavního práva DOC Stáhnout
Vzdání se práva námitek DOC Stáhnout
Vzdání se práva odvolání DOC Stáhnout
Návrh podle § 336 ja - předražek DOC Stáhnout
Žádost o splátkový kalendář DOC Stáhnout
Plná moc DOC Stáhnout
Informace o zpracování osobních údajů PDF Stáhnout