Mgr. Andrea Říhová, LL.M.   |   Exekutorský úřad Kladno   |   e.č. 223 EX
·
Kontakt


Spisovná značka: 223EX 2537/13-87
Kraj: Středočeský
Okres: Rakovník
Typ nemovitosti: Dům
Odhadní cena: 120000 Kč
Nejnižší cena podání: 80000 Kč
Jistota: 8000 Kč
Začátek dražby: 23. 11. 2021
Konec dražby: 23. 11. 2021
Místo dražby: Eleketronická dražba OKdražby.cz - Detail zde
Minimální příhoz: 2000 Kč
Spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na rodinném domě, ovocném sadu a zemědělských pozemků v obci Krušovice, okr. Rakovník

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na rodinném domě, ovocném sadu a zemědělských pozemků v obci Krušovice, okr. Rakovník

Rodinný dům, zahrady a ovocný sad se nacházejí v ulici Na Stráni, na jihovýchodním okraji obce Krušovice; zemědělské pozemky se nacházejí východně od zastavěné části obce Krušovice.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům v havarijním stavu, částečně podsklepený, zasazený do prudkého, jihozápadního svahu; část domu má sedlovou střechu o mírném sklonu.

Rodinný dům je pravděpodobně napojen  na veřejnou elektroinstalaci a vodovod; kanalizace pravděpodobně napojena není.

Zdivo je smíšené (kámen, pálené cihly) a okna jsou dřevěná; objekt je v havarijním stavu, ve zdivu jsou trhliny; na pozemku jsou dále zbytky dalších staveb, jenž jsou již ubourány.

Pozemky: jedná se o prudce svažité pozemky k jihozápadu, v územním plánu obce Krušovice jsou tyto pozemky zařazeny v obytných plochách pro venkovské bydlení; pozemky jsou zarostlé pouze křovinami.

Ovocný sad nebyl přístupný a nebylo možné zjistit trvalé porosty na tomto pozemku...!


Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.
Fotografie

Soubory ke stažení

Název dokumentu Akce
2537-13 DRV.pdf Stáhnout
2537-13 posudek.pdf Stáhnout